Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00

Aktuality | Obchodná verejná súťaž / prieskum trhu

Obchodná verejná súťaž / prieskum trhu


Urbárska spoločnosť vlastníkov urbárskeho lesa a pasienkov, Pozemkové Spoločenstvo so sídlom: Hostovice č. 139, 067 35 Pčoliné, IČO: 31951571 v zmysle ustanovenia z valného zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Hostovice zo dňa 8.2.2014

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o dielo na dodávateľa lesníckych prác spojených s ťažbou, sústreďovaním, triedením a nakladaním dreva v lesnom celku urbárskej spoločnosti Hostovice.

Záujemci o predloženie cenovej ponuky si môžu vyzdvihnúť Súťažné podklady u Petra Zvoča, Hostovice č 140, č.t. 0908 502 623 alebo na obecnom úrade Hostovice č.t. 057/7880118 v pracovných dňoch a to od 7.4.2014 do 14.4.2014.

Obhliadka miesta vykonania prác sa uskutoční 14.4.2014 o 10.00 hod so zrazom na Obecnom úrade v Hostoviciach.


Andrej Orenič - predseda US VULaP, P.S. Hostovice

V Hostoviciach dňa 2.4.2014

Zoznam aktualít