Obec Hostovice rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00

Obedňajšia prestávka: od 12:00 hod. - do 12:30 hod.

Zaujímavosti | VOJNOVÝ CINTORÍN

Vojnový cintorín v Hostoviciach sa nachádza okraji obecného cintorína. Miesto posledného odpočinku tu našlo 112 vojakov.

Cintorín pozostáva zo 47 vojnových hrobov, z ktorých je 25 hrobov jednotlivých, 18 hrobov spoločných a 4 hroby sú hromadné. Známych podľa mien je 104 rakúsko-uhorských vojakov. Neznámych je 8 vojakov, z ktorých je jeden ruský vojak. Vojnový cintorín pravdepodobne vznikol v roku 1917. Naposledy sa na ňom pochovávalo 13. apríla 1923, kedy tu boli uložené ostatky dvoch neznámych vojakov. V súčasnosti je cintorín v správe Obecného úradu v Hostoviciach.

Hroby sú usporiadané v štyroch radoch a pôvodne boli označené drevenými krížmi. Tie boli neskôr nahradené plechovými hviezdami. Udržiavaný bol neprestajne, nakoľko splynul s obecným cintorínom. V súčasnosti sú hroby identifikované. Cintorín je udržiavaný v rámci údržby obecného cintorína.

ZOZNAM PADLÝCH VOJAKOV POCHOVANÝCH NA VOJNOVOM CINTORÍNE V HOSTOVICIACH

Číslo hrobu Meno Priezvisko Hodnosť Dátum úmrtia Typ hrobu
1. neznámy vojak samostatný hrob
2. Heinrich Buk Müller samostatný hrob
3. neznámy vojak samostatný hrob
4. Paul Ignicza 05.04.1915 samostatný hrob
5. Johann Fichtinger 03.04.1915 spoločný hrob (2v)
5. Nikoalus Martin 03.04.1915
6. Stojker samostatný hrob
7. Alexander Fendrik Kiriály samostatný hrob
8. neznámy vojak samostatný hrob
9. Johann Fenyőbcza spoločný hrob (4v)
9. Georg Jenye Typ hrobu
9. Paul Scherida 11.04.1915
9. Stefan Koreny
10. Alexander Katay 08.04.1915 samostatný hrob
11. neznámy vojak samostatný hrob
12. Josef Bognár samostatný hrob
13. Stefan Filcsán 12.04.1915 spoločný hrob (4v)
13. Josef Biler 12.04.1915
13. Leopold Schallauer 12.04.1915
13. Johann Tóth 12.04.1915
14. Štefan Kuramatiga samostatný hrob
15. Georg Stanojevič 08.04.1915 samostatný hrob
16. K. Krupszky spoločný hrob (2v)
16. Johann Tauper
17. Franz Sakstadler poručík samostatný hrob
18. Stefan Obay Typ hrobu
18. Johann Pizuger šachta (6v
18. Gabriel Kovács
18. Paul Csallás
18. Georg Szera
18. Yrbir Petz
19. Alexander Harin spoločný hrob (5v)
19. Martin Kiss
19. Petr Vinszn
19. Aurel Aukotya
19. Aron Goldschmied
20. Nikolaus Trailler desiatnik spoločný hrob (3v)
20. Josef Neűkel
20. Illés Frener
21. Nicolaus Ácsa spoločný hrob (3v)
21. Vitalyos Bruszin desiatnik
21. Josef Kohu
22. Stefan Dávid spoločný hrob (5v)
22. Stefan Balog
22. Peter Szűcs
22. Meno Priezvisko Hodnosť
22. Paul Tóth
22. Josef Kiss
23. Stefan Nagy samostatný hrob
24. Adalbert Kalman dôst. čakateľ samostatný hrob
25. Anton Schtiuhtrich 15.04.1915 samostatný hrob
26. Ladislau Niska Typ hrobu
26. Illés Akin spoločný hrob (4v)
26. Johann Grnicz
26. Nikolaus Fabrusan
27. Adalbert Féher spoločný hrob (2v)
27. Vincenc Koman
28. Michael Bleich samostatný hrob
29. Johann Poradincz spoločný hrob (3v)
29. Allesandr Barta 13.04.1915
29. Nikolaus Farkas
30. Stefan Horváth samostatný hrob
31. Heinrich Karoly spoločný hrob (4v)
31. Vagner 13.04.1915
31. Pero Vujcsin
31. Johann Purda
32. Reissinger šachta (6v)
32. Josef Báros
32. Albert Suszter
32. Georg Csamy
32. Josef Trilicz
32. Tomas Horpát
33. Johann Tarber šachta (6v)
33. Ludvig Kuglinger
33. Maximilian Schvarcz
33. Paul Pokovacz
33. Peter Zűkmmer
33. Joseef Kovács
34. Franz Komcsátszegi spoločný hrob (4v)
34. Ladislaus Holdovan
34. Ludvig Scharka
34. Josef Tóth
35. neznámy vojak samostatný hrob
36. Francz Szantó Typ hrobu
36. Ladislaus Vincenz Orsos spoločný hrob (4v)
36. Martin Ichina Typ hrobu
36. Adolf Pirchlőger
36. Meno Priezvisko u
37. August Plang šachta (6v)
37. Franz Szász
37. Hohn
37. Illés Csizmár
37. Leopold Hartl
37. Josef Szabó
38. neznámy vojak samostatný hrob
39. Josef Berger dôst. čakateľ samostatný hrob
40. Simon Harcsan spoločný hrob (4v)
40. Johann Farkas
40. Kigormanics 22.04.1915
40. Pakor
41. Lasa Hursuj samostatný hrob
42. Johann Lucan spoločný hrob (2v)
42. neznámy vojak
43. N. Sárfi spoločný hrob (3v)
43. neznámy vojak
43. neznámy vojak
44. Ignác Krinnja ženista 24.04.1915 samostatný hrob
45. N. Pancsky spoločný hrob (4v)
45. Michael Kovács
45. Sigmund Somogyi 26.04.1915
45. Michael Levay Hodnosť
46. Josef Szabó spoločný hrob (3v)
46. Stefan Zinkó
46. Ludvig Burgen DD.4.1915