Obec Hostovice rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00

Aktuality | VALNÉ ZHROMAŽDENIE - POZVÁNKA

POZVÁNKA

Výbor Urbárskej spoločnosti VULaP , pozemkové spoločenstvo Hostovice v súlade s § 14ods. 1 zákona č 97/2013 Zb. z o pozemkových spoločenstvách , Vás týmto pozýva na

              Zasadnutie Valného zhromaždenia US , ktoré sa uskutoční

            Dňa 02.04.2017 v Dome kultúry v Hostoviciach.

Prezentácia od 12.00 do 13.00 hod.

Program:

 1. Otvorenie schôdze
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej, volenbnej a mandátovej komisie.
 3. Overenie uznášania schopnosti.
 4. Správa o činnosti za rok 2016
 5. Správa o doterajšej činností vlastníkov súkromných pozemkov Verchu
 6. Správa finančného hospodára.
 7. Správa k vyjadreniu člena výboru urbárskej spoločnosti Hostovice.
 8. Správa dozornej rady.
 9. Správa lesného hospodára.
 10. Vyplácanie zisku.
 11. Diskusia.
 12. Uznesenie.
 13. Záver. 

Zároveň Vás pozývame na pohostenie. Pri prezentácii budeme odovzdávať guľôčkové pera s logom US a gravírovaním k 25 výročiu US. V prípade ak sa nebudete môcť zhromaždenia zúčastniť, prikládame splnomocnenie, ktoré bude slúžiť na zastúpenie Vašej osoby na zhromaždení. Potvrdenie nemusí byť úradne overené. Z dôvodu výhodnejšieho vyplácania zisku, podľa možnosti pošlite svoje bankové spojenie a tiež mailovú adresu poštou na adres US Hostovice, č. 139, 067 35 Pčoline. Mailovú adresu a tiež aj bankové spojenie môžete nahlásiť pri prezentácií na Valnom zhromaždení. Vaša účasť je povinná aj z dôvodu odsúhlasenia vyplácania devidend.

S pozdravom       Orenič Andrej     predseda US