Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00

Objednávky

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK PODĽA NOVELY ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

2019

(230.63 kb)

2018

2017

2016

Objednávky rok 2016
Zoznam objednávok v roku 2016
(1543.39 kb)

2015

2014

2013

2012

2011