Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Hostovice 171
067 35 Pčoliné

Telefón: 057/7880118 , 0901 712 593
E-mail: info@hostovice.sk

Starosta: Ing. Peter Čopák

Zástupca: Branislav Lukáč

Poslanci OZ:

Branislav Lukáč
Bc. Ingrid Čornaničová
Marek Huľo
Mgr. Andrej Greško
Ladislav Sura

Kontrolór: Ing. Ján Čornanič