Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00

Verejné obstarávanie

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní