Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00

Územný plán obce Hostovice

Oznámenie verejnosti o návrhu zadania

(637.81 kb)

Zadanie

Oznámenie verejnosti o začatí obstarávania

Oznámenie o prerokovaní