Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00

Zmluvy

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV PODĽA NOVELY ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

2018

Zmluva o dielo 12018 - ZEPO spol., s.r.o., Michalovce
" Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Hostovice"
(4213.49 kb)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130171
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hostovice
(10757.54 kb)

2017

(9826.27 kb)
(2069.03 kb)

2016

(214.51 kb)

(0 b)

2015

2014

(134.36 kb)
(113.12 kb)

2013

(88.97 kb)
(108.27 kb)
(229.82 kb)
(862.57 kb)
(1244.82 kb)
(99.9 kb)
(379.34 kb)
(87.69 kb)
(138.93 kb)

2012

(74.01 kb)
(89.5 kb)
(89.32 kb)
(54.25 kb)
(77.75 kb)
(33.51 kb)
(140.63 kb)
(164.2 kb)

2011

(148.76 kb)
(354.68 kb)
(285.33 kb)
(209.03 kb)
(616.77 kb)
(404.93 kb)