Užitočné
informácie
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00

Zmluvy

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV PODĽA NOVELY ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

2019

Zmluva o užívaní lesnej cesty
Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Parihuzovce
(669.21 kb)
Sponzorská zmluva
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
(497.43 kb)
(653.3 kb)

2018

Zmluva o dielo 12018 - ZEPO spol., s.r.o., Michalovce
" Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Hostovice"
(4213.49 kb)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130171
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hostovice
(10757.54 kb)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075PO140008, PPA Bratislava
Projekt Vyhliadkova veža -Hostovice,Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
(9680.01 kb)
Zmluva č. 584/2018/OK o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK
Projekt: Vybavenia priestranstva na konanie kultúrnych podujatí prístreškom pre zriadenie expozície historických predmetov
(4227.26 kb)
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 12018 - ZEPO spol., s.r.o., Michalovce
"Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Hostovice"
(728.53 kb)
(736.99 kb)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-311-00490
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
(6568.67 kb)
(1470.62 kb)
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072PO130171
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hostovice
(1716.22 kb)
Zmluva o dielo
FN-Mont-Peter Varga-zhotovenie dreveného prístrešku
(1996.63 kb)

2017

(9826.27 kb)
(2069.03 kb)

2016

(214.51 kb)

(0 b)

2015

2014

(134.36 kb)
(113.12 kb)

2013

(88.97 kb)
(108.27 kb)
(229.82 kb)
(862.57 kb)
(1244.82 kb)
(99.9 kb)
(379.34 kb)
(87.69 kb)
(138.93 kb)

2012

(74.01 kb)
(89.5 kb)
(89.32 kb)
(54.25 kb)
(77.75 kb)
(33.51 kb)
(140.63 kb)
(164.2 kb)

2011

(148.76 kb)
(354.68 kb)
(285.33 kb)
(209.03 kb)
(616.77 kb)
(404.93 kb)